fbpx
21/08/2018

Virtual Pilot Academy

Een europese licentie Virtueel Piloot !

In samenwerking met het ANPLV (Frankrijk) biedt Brussels Flight Simulators de VIRTUAL PILOT ACADEMY aan, een vormingscursus voor Virtueel Lijnpiloot omkaderd door professionelen in de luchtvaart.

Deze cursus in geïnspireerd op de echte vormingscursussen en is zowel bedoeld voor “simmers” als voor jonge kandidaat piloten. Voor deze laatsten is het een evaluatiecursus alvorens zich naar de echte vorming te oriënteren.

Dankzij verschillende europese samenwerkingen biedt het ANPLV virtuele kwalificaties op talrijke vliegtuigen aan. Brussels Flight Simulators biedt enkel de kwalificatie op B737NG aan.


VIRTUELE KWALIFICATIE OP BOEING 737 CL-NG-MAX (Ⓒ BFSIM 2018)


SIMMERS ‘IN ACTIE’ (Ⓒ BFSIM 2018)

Tot op heden werd voor de vluchturen van de simmers slechts rekening gehouden met de vluchturen op hun computer, hun kennis werd minder in rekening gebracht en ging ook vaak verloren.

Met de cursus VIRTUAL PILOT ACADEMY worden de verschillende kwalificatieniveaus stapsgewijs behaald, net zoals in de realiteit, op door professionele instructeurs omkaderde simulators.

Alhoewel alleen bedoeld voor de sector van de vluchtsimulatie heeft de vorming op hoger niveau het voordeel ieders eigen kennis in reële situaties te evalueren om zodoende een kwalificatie op talrijke lijnvliegtuigen mogelijk te maken.

VIRTUAL PILOT ACADEMY – VOLLEDIG PROGRAMMA

De vormingscursussen zijn alleen geldig in het kader van de vluchtsimulatie maar worden omkaderd en gevalideerd door professionele instructoren.

Heden worden de cursussen enkel in de franse of engelse taal gegeven. De toegang tot elke module wordt steeds bekomen mits het succesvol volgen van de vorige module.

Iedere module begint met een briefing en eindigt met een debriefing door de instructeur.

Kijk ook even naar de prerequisites.

MODULE FP01: CADET – VOORBEREIDING THEORIE

 • Duur : 2 uur (theorie en onmiddellijke toepassing in de simulator)
 • Algemeenheden over de boeing 737
 • Cockpit en Instrumenten
 • Herhaling van de algemene regelgeving op de grond
 • Maneuvers, draaien, vertrouwd geraken met het toestel op de grond
 • Opstijgen, stapsgewijs stijgen, enkel manuele vlucht
 • Landen op zicht (vleugelkleppen, hellingshoek, motorvermogen)

MODULE FP02: GEVORDERDE CADET

 • Duur : 2 uur (30 min briefing + 90 min praktijk in de simulator)
 • Voorbereiding van de vlucht, programmeren van de FMC, pre-flight briefing
 • Vertrekprocedures (SID)
 • Aankomstprocedures (STAR)
 • Hoogte aanhouden, snelheid, koers
 • Luchthavencircuits
 • Behendigheidsoefeningen in vlucht
 • 3 opeenvolgende Touch & Go’s

MODULE FP03: GEVORDERDE CADET – F/O NIVEAU

 • Duur : 3 uur (30 min briefing + 150 min praktijk in de simulator)
 • Vlucht op lage snelheid, overtrekken en recuperatiemaneuvers
 • Bochten 45°/60°
 • Bochten gekombineerd met stijgen of dalen
 • Vlucht enkel op instrumenten
 • Automatische piloot
 • Oefeningen op VOR en ILS
 • Geautomatiseerde landing

MODULE FP04: VIRTUELE FIRST OFFICER

 • Duur : 4 uur (30 min briefing + 210 min praktijk in de simulator)
 • Oplijning, positionering NBD/VOR/ILS, identificatie via de radios
 • Motorvermogen bij Go-Around vanop lage hoogte
 • Landing met dwarswind
 • Landing bij nacht
 • Motorpannes
 • Omleidingen
 • Landing op korte landingsbaan

MODULE FP05: VIRTUELE BOORDCOMMANDANT

 • Duur : 4 uur (30 min briefing + 210 min praktijk in de simulator)
 • Bemanning : procedures voor copiloot in teamverband – MCC
 • Drukval
 • Defekten in de boordsystemen
 • Motorpanne bij opstijgen
 • Nadering – assymetrische vermogenterugname
 • Stilvallen van een motor
 • Landing op één enkele motor bij nacht
 • Alarmen en covering van incidenten / radiopanne
 • Landings

MODULE FP06: GEVORDERDE VIRTUELE BOORDCOMMANDANT

 • Duur : 1h30 ( 90 min in de simulator)
 • Uitvoeren van door de instructeur uit de modules FP01 tot FP05 gekozen oefeningen, in aanwezigheid van een neutrale copiloot dewelke ter beschikking van de boordcommandant blijft gedurende de duur van de oefeningen.
 • Finale test (Line-oriented Evaluation)

MODULE FP07: VORMING BOORDCOMMANDANT INSTRUCTEUR

 • Examen theorie en praktijk gedurende 1h30
 • Een instructeur geassisteerd hebben in elk van de modules FP01 tot FP07
 • Debriefing instructeur – Evaluatie vorming

MODULE FP08: BOORDCOMMANDANT INTRUCTEUR

 • Module FP07 met succes gevolgd
 • Als enige instructeur, weliswaar onder supervisie, de volledige vorming van een cadet op elk van de modules FP01 tot FP07 voltooid hebben
 • De kwalificatie voor module FP08 laat toe om betaalde vormingen uit te voeren voor het grote publiek in centra voor vermaak bedoelde vluchtsimulaties


THEORIE (Ⓒ BFSIM 2018)


BRIEFING IN DE SIMULATOR (Ⓒ BFSIM 2018)


BIJNA KLAAR OM OP TE STIJGEN ? (Ⓒ BFSIM 2018)


SIMULATOR – LEREN IS OOK FUN (Ⓒ BFSIM 2018)


SIMULATOR – LET’S FLY THE BEAST (Ⓒ BFSIM 2018)SIMULATOR – PEDESTAL (Ⓒ BFSIM 2018)


SIMULATOR – DETAILFOTO (Ⓒ BFSIM 2018)


SIMULATOR – BEMANNING IN AKTIE (Ⓒ BFSIM 2018)

PREREQUISITES

 • Ouderdom : minimum 15 jaar – geen maximumlimiet ;
 • Zich inschrijven als lid van het ANPLV en in orde zijn met het lidgeld (35 euro per jaar) ;
 • Theoretische PPL(A) licentie:
  • Ofwel een geldige theoretische licentie hebben ;
  • Ofwel een theoretische vorming genoten hebben bij een erkende organisatie, zonder de licentie reeds te hebben (de licentie zal moeten behaald worden voor het einde van de vorming) ;
  • Ofwel slagen in online testen bij een centrum als Mermoz (zie de rubriek “PPL(A)” hieronder) of elk ander erkend online PPL vormingscentrum ;

PRIJS EN VOORWAARDEN

 • Cursus complet: Volledige cursus : 2950 EUR btw in ;
 • De lidgelden voor het ANPLV en de vorming voor PPL(A) zijn niet inbegrepen in de prijs van de cursus ;
 • Bijkomende cursussen : 165 EUR per uur btw in (simulator en instructeur inbegrepen) ;
 • De praktijkmodules zijn individueel ;
 • De lessen worden naar keuze in het frans of het engels gegeven ;
 • Geen terugbetaling behalve bij extreme overmacht ;
 • De kalender voor de modules wordt in samenspraak met de cadet opgesteld in funktie van de beschikbaarheid van de instructeur en de simulator ;
 • Het verdagen van een module is slechts mogelijk mits een gemotiveerde aanvraag minstens 3 dagen voor de geplande datum, en onder voorbehoud van akkoord van de instructeur en een verantwoordelijke van Brussels Flight Simulators ;

PPL(A)

Wat betekent PPL(A) ? Het is de afkorting van Private Pilot Licence (Airplanes), de basislicentie in de luchtvaart. De theoretische vorming ervan bevat 9 specifieke materies. Details vindt u hier.

Het ANPLV heeft een akkoord met het Mermoz Instituut (Frankrijk) om een geldige theoretische vorming voor een PPL licentie te mogen aanbieden. Prijs : 140 EUR (Mermoz prijs).

Het gaat hier over een E-learning programma dat indien gewenst toegang tot een reële theoretische PPL(A) licentie mogelijk maakt. Voor het volgen van de cursus VIRTUAL PILOT ACADEMY is een officiële licentie niet onontbeerlijk, een attest van het slagen in de tests (QCM) van het Mermoz Instituut volstaat. Het is evenwel de inschrijvende kandidaten aangeraden om een examen af te leggen bij een erkende organisatie.

Tot op heden is enkel het franse DGAC bevoegd om bovenvermelde procedure te valideren, maar de ANPLV is in gesprek met de belgische administratie (DGTA) om validatie in Brussel mogelijk te maken. Om de examens te mogen doen is het namelijk vereist om lid te zijn van een vliegclub. De ANPLV werd erkend door het franse DGAC, eind 2018 zou de belgische erkenning volgen.

Opmerking:de PPL(A) licentie is internationaal en kan in Frankrijk behaald worden om in België gebruikt te worden. Ze is vergelijkbaar met het rijbewijs.

Wenst u zich online in te schrijven voor de E-learning cursussen van het Mermoz Instituut ? Dat kan, via deze link.

Twijfel zeker niet om de wabsite van het ANPLV te bezoeken voor meer informatie omtrent onze partner en hun aktiviteiten (in het Frans).

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE CURSUS
VIRTUAL PILOT ACADEMY